agradecer solidarizar e respeitar vila de regencia